Regulamentul campaniei Bike2Work 2016

Regulament perioada 16 mai – 15 iulie 2016

Clasament Bike2Work

 

ART. 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI SI REGULAMENTUL OFICIAL

1.1.1. Organizatorul campaniei Bike2Work (denumit in continuare “Campania”) este Asociatia Green Revolution cu sediul in Bucuresti, Strada Avrig nr. 21-31, bl. U2, ap. 43, sector 2, inregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor sub nr. 36/25.03.2009, Cod Unic de Inregistrare RO25368700, reprezentata legal prin Raluca Fiser in calitate de Presedinte, (denumit in continuare „Organizatorul”).Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulamentul”). Regulamentul va fi disponibil pe site-ul http://bike2work.ro. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea prealabila a acestora fie prin publicarea de site-ul http://bike2work.ro sau pe pagina de Facebook: www.facebook.com/Bike2WorkRomania dedicata Campaniei.

ART. 2. DURATA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania va fi organizata si se va desfasura incepand cu 16 mai 2016 – 15 iulie 2016, iar utilizatorii se pot inscrie pe tot parcursul proiectului.

2.2. Campania se va desfasura pe intregul teritoriu al Romaniei.

ART. 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. Poate participa in Campanie orice persoana fizica cu domiciliul in Romania, conform conditiilor Regulamentului si care este angajata in orice companie cu sediul in Romania. Persoanele care nu au implinit varsta de 18 ani vor putea participa la Campanie numai cu acordul prealabil al reprezentantilor legali, exprimat in scris in fata reprezentantilor Organizatorului.

3.2. Nu pot participa in Campanie Organizatorii si alte persoane implicate in organizarea si desfasurarea Campaniei si nici persoanele fara un loc de munca legal. Inscrierea se realizeaza pe baza inregistrarii in prealabil pe site-ul bike2work.ro, prin care participantul si/sau reprezentantul sau legal al unei companii agreeaza la momentul inscrierii, termenii si conditiile de participare in Campanie descrise in prezentul Regulament.

3.3. Dreptul de participare apartine in exclusivitate persoanei sau companiei care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Datele transmise catre Organizator in momentul inscrierii si participarea se fac pe propria raspundere.

3.4. Participarea in Campanie se face pe proprie raspundere. In acest sens, participantii declara ca au citit si ca sunt de acord cu termenii si conditiile Regulamentului si sunt direct raspunzatori de integritatea lor corporala, precum si de orice incidente provocate pe parcursul desfasurarii Campaniei.

3.5. Asociatia Green Revolution nu este respunzatoare directa pentru nicio dauna corporala, morala sau materiala cauzata participantului pe parcursul desfasurarii Campaniei, ca efect al incalcarii de catre acesta a prevederilor prezentului Regulament si/sau a instructiunilor Organizatorului.

3.6. Fiecare participant in Campanie trebuie sa se inregistreze pe site-ul http://bike2work.ro si sa pedaleze de acasa la munca si de la munca acasa si sa-si descarce aplicatia I’Velo, pusa la dispozitie de catre Organizator, pe Google Play sau Apple Store si sa-si creeze un cont folosind acelasi contacte ca cele folosite la crearea contului de pe site-ul bike2work.ro.

3.7. Aplicatia mobila I’Velo este disponibila pe Android si IOS.

3.8. Aplicatia I’Velo va valida, pentru fiecare participant, numarul curselor efectuate cu bicicleta, de acasa la munca si de la munca acasa, si numarul de kilometri acumulati de fiecare participant in parte, pe tot parcursul campaniei.

3.9. Pentru categoria Bike2Work, activitatea fiecarui participant va cuprinde cursele efectuate la serviciu si acasa, in zilele lucratoare, de luni pana vineri, pe o distanta minima de 2 km si efectuate cu o viteza maxima de 55 de km/h. Cursele trebuie salvate cu denumirea bike2work. Doar 2 curse bike2work vor fi luate in calcul pe zi in clasamentele (primele 2 ca distanta din cursele bike2work inregistrate intr-o zi) din perioada 16 mai – 15 iulie, pana la ora 20:00 inclusiv.

3.10. Turele, cursele dublate si cursele cu o viteza maxima mai mare de 55 km/h sunt excluse automat din clasamentul Bike2Work. In cazul in care apar erori de inregistrare a cursei in aplicatia mobila, acestea vor fi semnalate organizatorilor. In cazul in care utilizatorul prezinta o dovada a unui traseu efectuat, dar neinregistrat in aplicatie, cursa lui va putea fi inclusa in clasament.

3.11. Clasamentul Bike2Work cu numarul de km inregistrati in perioada 16 mai – 15 iulie este disponibil aici  http://www.bike2work.ro/.

3.12. Anuntarea rezultatelor finale si ordinea din clasamente se vor face la finalul campaniei printr-o informare oficiala transmisa de catre Organizator. Premierea castigatorilor se va face in data de 21 Iulie, in cadrul evenimentului de premiere de la Roaba de Cultura din Parcul Herastrau (pajistea Pescarus), ce se va desfasura in intervalul orar 18:30 – 20:30.

ART. 4. MECANISMUL SI DESFASURAREA TOMBOLELOR

4.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a organiza tombole in perioada 16 mai – 15 iulie 2016, iar conditiile de participare vor fi comunicate in prealabil pe www.bike2work.ro sau Facebook.

4.2. Pentru a participa la Tombole, participantii trebuie sa fie inscrisi in Campania Bike2Work pe site-ul oficical http://bike2work.ro si trebuie sa pedaleze de acasa spre munca si de la munca acasa in perioada comunicata. Dovada pedalatului se face cu ajutorul aplicatiei mobile dezvoltate de Asociatia Green Revolution. Aplicatia este disponibila gratuit pentru sistemele de operare Android si IOS.

4.3. In caz de neconcordante intre termenii si conditiile generale anterior amintite si prevederile prezentului Regulament, vor prevala prevederile Regulamentului. Toate bicicletele folosite in cadrul Campaniei trebuie propulsate doar prin forta umana.

ART. 5. PREMII SI DESEMNAREA CASTIGATORILOR

5.1.  Modalitatea de premiere va fi comunicata in prealabil de Organizator si are la baza numarul de kilometri inregistrati in aplicatia I’Velo de la inceputul campaniei, pe 16 mai 2016 si pana pe 15 iulie 2016, ora 20.00  si se va realiza pe 4 categorii: bike2work individual frecventa, bike2work individual distanta, bike2work pe echipe si companii bike2work

La Bike2Work individual distanta (pe sexe), vor fi premiati primii trei clasati in clasamentul afisat pe http://www.bike2work.ro/, in functie de numarul de km inregistrati cu Bike2Work

  • Locul 1: Voucher* in valoare de 550 lei
  • Locul 2: Voucher in valoare de 350 lei
  • Locul 3: Voucher in valoare de 150 lei

La Bike2Work individual frecventa (pe sexe), vor fi premiati primii trei clasati in functie de numarul de trasee inregistrate

  • Locul 1: Voucher* in valoare de 550 lei
  • Locul 2: Voucher in valoare de 350 lei
  • Locul 3: Voucher in valoare de 150 lei

La Bike2Work pe echipe, vor fi premiate primele 3 echipe clasate in functie de numarul de km inregistrati in perioada 16 mai pana pe 15 iulie 2016.

  • Locul 1: Voucher* 900 lei = 300 lei/membru
  • Locul 2: Voucher 600 lei = 200 lei/membru
  • Locul 3: Voucher 300 lei = 100 lei/ membru

La Bike2Work pe companii, se vor premia, cu cate o diploma, primele 5 companii care au cei mai multi utilizatori inscrisi in campanie si primele 5 companii dupa numarul de km acumulati in campanie.

*Voucherele vor fi acceptate la magazine de biciclete partenere. Lista va fi comunicata de catre Asociatia Green Revolution la evenimentul de premiere.

5.2. Castigatorii vor fi alesi doar dintre utilizatorii care au fost activi si in perioada 16 mai – 15 iulie 2016, ora 20:00.

5.3.  Premiile vor fi ridicate de la evenimentul de premiere ce va fi organizat in data de 21 Iulie la Roaba de Cultura din Parcul Herastrau (pajistea Pescarus) in intervalul orar 18:30 – 20:30 sau, ulterior, de la sediul Asociatiei Green Revolution din adresa Intrarea Valului, nr. 2, sector 1, Bucuresti, de luni pana vineri, in intervalul orar 10:00-18:00. Pentru castigatorii care nu sunt din Bucuresti,  Asociatia Green Revolution va asigura costurile de curierat pentru  trimiterea premiilor.

ART. 6. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 7. LITIGII

Organizatorul si participantii in Campanie vor incerca solutionarea pe cale amiabila a oricaror dispute care ar putea aparea intre ei ca urmare a desfasurarii campaniei in baza prezentului Regulament, iar in cazul in care solutionarea amiabila a disputei nu este posibila, aceasta va fi deferita spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente de la sediul Asociatiei Green Revolution.

ART. 8. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

8.1. Fiecarui participant si/sau reprezentantului legal i se va solicita, la inscriere acordul expres si neechivoc cu privire la includerea datelor personale in baza de date a Organizatorului, in scopul validarii in cazul in care va fi declarat castigator al unui dintre premiile prevazute de Regulament, atribuirii premiului, daca este cazul, si in mod distinct, in scopul folosirii in activitati de marketing ulterioare.

8.2. Oricarui participant  si/sau reprezentantului sau legal ii sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Pentru exercitarea drepturilor, orice participant la Tombola si/sau reprezentantul sau legal se poate adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata catre Organizator, la adresa Intrarea Valului, nr. 2, sector 1, Bucuresti.

ART. 9. PUBLICAREA REGULAMENTULUI CONCURSULUI

Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil oricarui solicitant pe pagina evenimentului Bike2Work http://bike2work.ro.

ART. 10. DIVERSE

10.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei si va face public acest lucru.

10.2. Eventualele contestatii cu privire la desfasurarea Campaniei se depun in termen de 7 zile lucratoare de la data incheierii Campaniei, la sediul Asociatiei Green Revolution.

10.3. Organizatorul se va ocupa de promovarea, implementarea si desfasurarea Campaniei si va pune la dispozitie personalul si voluntarii necesari desfasurarii Campaniei. Eventualii sustinatori ai participantilor pot ramane in vecinatatea traseului, dar in afara pistelor avand grija sa nu deterioreze spatiul verde.

10.4. Odata cu inregistrarea la Campanie, toti participantii vor ceda dreptul de folosire a imaginii fixe si in miscare din timpul Campaniei Organizatorului si partenerilor acestuia.